معنی و ترجمه کلمه to hatch a plot به فارسی to hatch a plot یعنی چه

to hatch a plot


دوزوکلک چيدن ،توطئه کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها