معنی و ترجمه کلمه to invalid a soldier home به فارسی to invalid a soldier home یعنی چه

to invalid a soldier home


سربازيرا بواسطه ناتوانى از خدمت رها کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها