معنی و ترجمه کلمه to omit doing a thing به فارسی to omit doing a thing یعنی چه

to omit doing a thing


از کارى فروگذار يا غفلت کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها