معنی و ترجمه کلمه to set on fire به فارسی to set on fire یعنی چه

to set on fire


اتش زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها