معنی و ترجمه کلمه to steam ahead or away به فارسی to steam ahead or away یعنی چه

to steam ahead or away


با حرارت کار کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها