معنی و ترجمه کلمه to strike one in the mouth به فارسی to strike one in the mouth یعنی چه

to strike one in the mouth


توى دهن کسى زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها