معنی و ترجمه کلمه to take a ride به فارسی to take a ride یعنی چه

to take a ride


سوارى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها