معنی و ترجمه کلمه to take lessons به فارسی to take lessons یعنی چه

to take lessons


مرتبا درس گرفتن ،يا خواندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها