معنی و ترجمه کلمه to thank god به فارسی to thank god یعنی چه

to thank god


خدارا شکرکردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها