معنی و ترجمه کلمه tortuous به فارسی tortuous یعنی چه

tortuous


درشکن ،پيچاپيچ ،غير مستقيم ،پيچ وخم دار،فريبکار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها