معنی و ترجمه کلمه tracklaying به فارسی tracklaying یعنی چه

tracklaying


شنى گذارى کردن
علوم نظامى : زنجير گذارى کردن خودرو شنى دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها