معنی و ترجمه کلمه trailer court به فارسی trailer court یعنی چه

trailer court


trailer park(، )trailer campمحل استقرار ترايلر با اتاقهاى چرخدار متصل به وسائط نقليه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها