معنی و ترجمه کلمه trapping به فارسی trapping یعنی چه

trapping


تله انداختن ،اختلاف در امواج رادار،يراق ،تجملات وتزئينات ،بدام اندازى ،تله گذارى ،در تله اندازى
کامپيوتر : غلط يابى
علوم نظامى : ممانعت از پخش امواج رادار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها