معنی و ترجمه کلمه travelling به فارسی travelling یعنی چه

travelling


راهپيمايى کردن
علوم نظامى : حرکت بدون پوشش و مراقبت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها