معنی و ترجمه کلمه tremolant or ulant به فارسی tremolant or ulant یعنی چه

tremolant or ulant


لرزانک( در ارگ) ،صدا لرزان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها