معنی و ترجمه کلمه trench burial به فارسی trench burial یعنی چه

trench burial


دفن مردگان در خندق
علوم نظامى : استفاده از قبر خندقى عمومى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها