معنی و ترجمه کلمه trespass به فارسی trespass یعنی چه

trespass


تجاوز يا تعدى يا تخطى کردن ،خطا کردن ،تعدى ،تخطى ،خطا،خلاف ،تجاوز کردن ،تخلف کردن
قانون ـ فقه : تجاوز به ملک غير،دعوى خسارت در مورد ورود غير مجاز به ملک خواهان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها