معنی و ترجمه کلمه trimester به فارسی trimester یعنی چه

trimester


دوره سه ماهه ،در حدود سه ماه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها