معنی و ترجمه کلمه tunably به فارسی tunably یعنی چه

tunably


tuneable(، )tunableخوش نوا،خوش اهنگ ،کوک ،موزون ،تنظيم پذير


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها