معنی و ترجمه کلمه unappealing به فارسی unappealing یعنی چه

unappealing


غير قابل استيناف ،غير جذاب ،غير منطقى ،ناپسند،نچسب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها