معنی و ترجمه کلمه unassisted به فارسی unassisted یعنی چه

unassisted


ورزش : انجام عمل بدون کمک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها