معنی و ترجمه کلمه unauthorized به فارسی unauthorized یعنی چه

unauthorized


غير مجاز،فضولى ،بدون عذر موجه ،غيرمجاز
عمران : غيرمجاز
قانون ـ فقه : فضولى ،بى اجازه
علوم نظامى : غير مجاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها