معنی و ترجمه کلمه unclench به فارسی unclench یعنی چه

unclench


)unclinch(شل شدن ،سست شدن ،شل کردن يا شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها