معنی و ترجمه کلمه under 75 kg به فارسی under 75 kg یعنی چه

under 75 kg


ورزش : -75کيلوگرم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها