معنی و ترجمه کلمه under command به فارسی under command یعنی چه

under command


علوم نظامى : زير فرماندهى
علوم دريايى : تحت کنترل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها