معنی و ترجمه کلمه under szturated rock به فارسی under szturated rock یعنی چه

under szturated rock


عمران : سنگ زير اشباع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها