معنی و ترجمه کلمه underway به فارسی underway یعنی چه

underway


ناو در حال حرکت ،در مسير حرکت ،در جريان بودن ،در جريان در راه
ورزش : شروع حرکت قايق در اب با کنترل
علوم نظامى : عمليات لجستيکى سيال دريايى
علوم دريايى : - be under way،در حال حرکت کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها