معنی و ترجمه کلمه unemployment benefit به فارسی unemployment benefit یعنی چه

unemployment benefit


بازرگانى : کمک دريافتى در دوران بيکارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها