معنی و ترجمه کلمه unit price به فارسی unit price یعنی چه

unit price


قيمت واحد،واحد بهاء
معمارى : واحد قيمت
بازرگانى : بهاى واحد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها