معنی و ترجمه کلمه united court of customs به فارسی united court of customs یعنی چه

united court of customs


and patent appeals
قانون ـ فقه : دادگاه متحد استيناف و امور گمرکى و ثبت اختراعات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها