معنی و ترجمه کلمه upload به فارسی upload یعنی چه

upload


انتقال يک کپى از يک برنامه ،انتقال داده از يک سيستم استفاده کننده به يک سيستم کامپيوترى راه دور،نيروئى که به صورت قائم بطرف بالا عمل ميکند
کامپيوتر : ارسال فايل
علوم هوايى : همنه قائم نيرو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها