معنی و ترجمه کلمه uratzuk به فارسی uratzuk یعنی چه

uratzuk


ورزش : ضربه مشت وارونه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها