معنی و ترجمه کلمه vacuist به فارسی vacuist یعنی چه

vacuist


کسيکه معتقدبوجودخلادرميان ذرات ماده ميباشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها