معنی و ترجمه کلمه valence bond theory به فارسی valence bond theory یعنی چه

valence bond theory


شيمى : نظريه پيوند والانس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها