معنی و ترجمه کلمه validity check به فارسی validity check یعنی چه

validity check


مقابله اعتبار،بررسى اعتبار
کامپيوتر : بررسى اعتبار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها