معنی و ترجمه کلمه velocipede به فارسی velocipede یعنی چه

velocipede


دوچرخه پايى ،سه چرخه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها