معنی و ترجمه کلمه velocity modulation به فارسی velocity modulation یعنی چه

velocity modulation


الکترونيک : تحميل سرعتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها