معنی و ترجمه کلمه velocity of approach به فارسی velocity of approach یعنی چه

velocity of approach


عمران : سرعت متوسط اب هنگام رسيدن به تاج سرريز يا سد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها