معنی و ترجمه کلمه venerator به فارسی venerator یعنی چه

venerator


احترام کننده ،تکريم کننده ،ستايش کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها