معنی و ترجمه کلمه verbalism به فارسی verbalism یعنی چه

verbalism


انتقاد لفظى ،عبارت بى معنى ،پرحرفى
روانشناسى : لفظ گرايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها