معنی و ترجمه کلمه verbomania به فارسی verbomania یعنی چه

verbomania


روانشناسى : پرحرفى مرضى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها