معنی و ترجمه کلمه vertical events numbering به فارسی vertical events numbering یعنی چه

vertical events numbering


عمران : شماره گذارى عمودى وقايع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها