معنی و ترجمه کلمه violent pain به فارسی violent pain یعنی چه

violent pain


درد سخت يا شديد،درد زياد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها