معنی و ترجمه کلمه vocal به فارسی vocal یعنی چه

vocal


صدا،صوتى ،خواندنى ،اوازى ،ويژه خواندن ،دهن دريده
روانشناسى : اوايى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها