معنی و ترجمه کلمه volatile memory به فارسی volatile memory یعنی چه

volatile memory


حافظه فرار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها