معنی و ترجمه کلمه volcanism به فارسی volcanism یعنی چه

volcanism


شرايط و خصوصيات اتشفشانى ،حالت اتشفشانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها