معنی و ترجمه کلمه volte به فارسی volte یعنی چه

volte


ورزش : حرکت اسب درگام برداشتن دايره اى بقطر6 متر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها