معنی و ترجمه کلمه volunteer به فارسی volunteer یعنی چه

volunteer


سرباز داوطلب ،خواستار،داوطلب شدن
روانشناسى : داوطلب
علوم نظامى : داوطلب شدن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها