معنی و ترجمه کلمه wager of law به فارسی wager of law یعنی چه

wager of law


تبرى جستن با سوگند
قانون ـ فقه : نوعى از دفاع که خوانده به استناد سوگند خود و يازده تن از همسايگان برى الذمه مى شد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها