معنی و ترجمه کلمه war strenght به فارسی war strenght یعنی چه

war strenght


استعداد جنگى ،قدرت نبرد
علوم نظامى : نيروى جنگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها